Podmínky prodeje

Rezervace

Pokud vás nějaký nábytek či doplněk zaujal, ale potřebujete čas na rozmyšlenou, můžeme vám ho rezervovat. Maximálně však po dobu 2 dnů. Možnost rezervace: osobně, e-mailem, telefonicky. 
 
Uskladnění 

Jestliže nemůžete zboží z jakéhokoliv důvodu do 2 dnů zaplatit, můžete zaplatit zálohu ve výši od 50 % ceny zboží. Následně vám zboží zdarma  uskladníme po dobu 14 dnů. Zboží, které si u nás koupíte, je možno ponechat v naší prodejně po dobu maximálně 14 dnů. Pokud by jste neměli možnost si zboží v dané době odebrat, je možno zaplatit skladovací poplatek ,který činí 50 kč za každý započatý den.


Reklamace

.

Preferujeme ,aby si zákazník pokud možno vždy zboží před zakoupením prohlédl a vyzkoušel, protože se vždy jedná o POUŽITÉ ZBOŽÍ.

Zákazník má právo si zboží při dovozu prohlédnout a nepřevzít, to znamená na místě reklamovat. . Zákazník převzetím zboží stvrzuje ,že si zboží řádně prohlédl a neobjevil vady, které by bránili použití zboží za účelem pro který si jej koupil,z tohoto důvodu bude pozdější reklamace  zamítnuta .Při nákupu použitého zboží je kupující povinen přihlédnout k opotřebení a drobnému poškození zboží, které vzniklo při jeho použití,.( u kožených sedacích souprav upozorňujeme na to,že každá kůže je po vyčinění barvená).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, nebo opotřebení způsobené jeho obvyklým používáním. Běžným opotřebením se rozumí, změna barvy použitých materiálů ,která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu(např. zvlnění materiálu, žmolkování, změna rozměrů, částečné změknutí výplňových materiálů (ČSN EN ISO 3385).Dále se nevztahuje na vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka, vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou. nesprávným používáním, nebo mechanickým poškozením zboží.


PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ OTEVŘEME KDYKOLIV I MIMO OTEVÍRACÍ DOBU.

Kontakt

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 604 822 008, nebo nám napiště zprávu.